Maatschappelijke stage

 

De Maatschappelijk Stage op het Heerenlanden College

Wat is Maatschappelijke stage (MaS)?

Bij de Maatschappelijke stage (MaS) doe je vrijwilligerswerk (dus onbetaald) voor een niet-commerciële instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging, kerk, zorginstelling of organisatie voor een goed doel. Dus geen bedrijf of winkel.

Welke afspraken gelden op het HLC?

Een leerling op het Heerenlanden College – Eksterlaan moet in zijn schoolloopbaan minimaal 15 uur MaS hebben uitgevoerd. Hiervan moeten 5 uren in leerjaar 1 (of 2) en 10 uren in het ‘voorexamenschooljaar’ (klas 3 M, 4H en 5V) zijn uitgevoerd.

De uitvoering van de eerste 5 uur worden door de school georganiseerd, maar je mag ze ook zelfstandig uitvoeren. De laatste 10 uur maakt de leerling zelfstandig en dan het liefst binnen school. Te denken valt aan: brugklasmentor, hulp bij Open Dagen, hulp aan conciërges, klussen bij docenten, enz. Bij de mediatheek kun je registratieformulieren voor de MaS verkrijgen en ook weer inleveren.

Ben je Schoolbuddy of Leerlingmentor? Dan tellen deze uren niet meer mee voor de MaS, maar worden apart vermeld op het Plusdocument. Het Plusdocument is een document dat iets zegt over jouw talenten en interesses en is een een waardevolle aanvulling op het diploma.

Een leerling op het Heerenlanden College – Joost de Jongestraat moet in zijn schoolloopbaan minimaal 30 uur MaS hebben uitgevoerd. De uren worden ingevuld in leerjaar 1,2 en 3.

Als leerling zoek je zelf een stageplaats. De uren die je maakt laat je vastleggen op een registratieformulier voor de MaS. Dit formulier kun je bij mevrouw Van Ziel ophalen en inleveren. Bij haar kun je ook terecht met vragen over de MaS.

De Maatschappelijke Stage & Plusdocument.

Een vermelding op het Plusdocument? Dan moet je wel de volledige Maatschappelijke stage afronden (30 uur). Uiteraard mag je deze stage je hele schoolloopbaan uitvoeren, maar nogmaals; het is niet verplicht.

Op deze manier laat je wel aan de je omgeving zien wat je in je mars hebt. Daar zou je wel eens mee kunnen opvallen bij je aanmelding voor jouw verdere opleidingen!