Afdelingen

 

Het vernieuwde vmbo

 

Met ingang van schooljaar 2016-2017 gaan we werken met een vernieuwd programma voor de praktijkvakken. Als breed vmbo kunnen leerlingen kiezen uit 3 profielen:

  • Handel en ondernemen
  • Techniek Produceren Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn
    • uitstroomprofiel Sport, Dienstverlening en Veiligheid
    • uitstroomprofiel Zorg en Welzijn

 

Loopbaanoriëntatie neemt een belangrijke plaats in binnen de profielen. Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen door gastlessen, bedrijvenbezoek en stages.

Bij de profielen zijn leerlijnen gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.