Joost de Jonge

 


Locatie Joost de Jongestraat is een school vmbo bb/kb. Leerlingen kunnen er een diploma halen op basis- of kaderniveau. Het onderwijs wordt gegeven in een modern schoolgebouw.

In de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg nemen de praktijkvakken een belangrijke plaats in. In de onderbouw oriƫnteren de leerlingen zich breed op de verschillende profielen. Eind leerjaar 2 wordt een profiel gekozen.
De school biedt 3 profielen aan:

  • Handel en ondernemen
  • Techniek Produceren Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn
    • uitstroomprofiel Sport en Dienstverlening
    • uitstroomprofiel Zorg en Welzijn

 

Leerwegondersteuning
Een aantal leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om een vmbo-diploma te kunnen halen. Zij kunnen in aanmerking komen voor Leerwegondersteuning (LWOO). Leerwegondersteuning is mogelijk voor BB- en KB-niveau. Met leerwegondersteuning behalen leerlingen een regulier diploma.

Differentiatie
Leerlingen die binnen VMBO KB boven het niveau KB presteren, kunnen aan het einde van klas 1 of klas 2 naar VMBO TL. Op deze overstap worden zij voorbereid door voor de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) een periode op TL-niveau te werken.

Soms presteert een leerling op een enkel vak beter dan gemiddeld. Er is een mogelijkheid om dat vak met een examen op een hoger niveau af te sluiten. Zo zijn er leerlingen die het vak wiskunde op vmbo tl -niveau doen.